Shanghai 🇨🇳

Steve / Travels / China / Shanghai
1
trip
4
days
2019
last visit
Date Length Place
Jan '19 4d